dnes je 30.04.2017, meniny má Anastázia
 
   NávštevníkKultúrne tematické cesty > Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva

Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva


Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva
je komplexný projekt, ktorého súčasťou sú výskumné, vzdelávacie a propagačné aktivity. Jeho cieľom je prispieť ku zachovaniu a obnove židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Aktivity do veľkej miery vychádzajú z výsledkov výskumného projektu Synagoga Slovaca, ktorý v rokoch 2001 - 2006 zdokumentoval slovenské synagógy. Výstupy výskumu (architektonické plány, fotografická dokumentácia, popisy stavieb) sú sprístupnené verejnosti, slúžia na podporu návrhov v otázkach kultúrnej politiky a prispievajú k lepšej starostlivosti o pamiatkové objekty židovskej komunity.

Slovenská cesta je súčasťou rozsiahleho projektu Európske cesty židovského kultúrneho dedičstva, ktorý 5. 12. 2005 získal na slávnosti v Štrasburgu označenie „Veľká kultúrna cesta“ Rady Európy.

Web cesty: www.slovak-jewish-heritage.org

Propagačný materiál cesty: stiahnuť PDF »

Pamiatka cesty v Spišskej Novej Vsi

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN

Prítomnosť židov v regióne bývalého Spiša bola dlho lokalizovaná na jedno miesto - Huncovce. Do Spišskej Novej Vsi prišli židia až po roku 1849, kedy sa mohli usadiť v slobodných banských mestách. Po schizme v uhorskom židovstve sa miestna obec, ako jedna z mála v regióne východného Slovenska, pripojila k smeru status quo ante. Synagógu si komunita postavila v roku 1899. Dňa 1. mája 1941 sa stala cieľom útoku nemeckej skupiny Hitlerjugendu, ktorá bola na výlete z Ríše v neďalekých kúpeľoch v Novoveskej Hute.  Zhorenú a zničenú synagógu neskôr zbúrali.

Pamiatku spišskonovoveských židov sa snažia uchovať živú študenti Gymnázia na Školskej ulici. Tí boli zapojení do viacerých vzdelávacích projektov, ktoré sa zaoberali regionálnou históriou. Ich súčasťou bolo aj kontaktovanie rodákov zo Spišskej Novej Vsi, ktorí prežili holokaust, dokumentovanie ich výpovedí a spomienok na mesto a život v ňom. V budove gymnázia bola odhalená pamätná tabuľa venovaná pamiatke jeho bývalých študentov, ktorí zahynuli počas holokaustu. Zaujímavosťou je, že zvitok Tóry zo Spišskej Novej Vsi bol zachránený pred zničením a dnes sa používa v kongregácii Northwood and Pinner Liberal Synagogue v Londýne.

Cintorín

Židovský cintorín sa nachádza vo východnej časti mesta pri železničnej trati. Najstarší hrob pochádza z roku 1880 a najmladší z roku 1955. Ku koncu druhej svetovej vojny prestavala nemecká armáda dom smútku na vojenský bunker. Po vojne boli po stranách cintorína vybudované garáže a zriadená záhradkárska oblasť. Vzhľadom na to, že cintorín nebol po vojne udržiavaný, mnohé náhrobníky padli za obeť vandalom, alebo boli odcudzené.

Cintorín bol prvý krát obnovený až po roku 1989. Roku 2006 bolo vybudované nové oplotenie areálu. O rok neskôr bol cintorín upravený vďaka iniciatíve dejepisného krúžku miestneho Gymnázia na Školskej ulici, Mesta Spišská Nová Ves, Ústredného zväzu ŽNO na Slovensku a grantového programu Lepšie miesto pre život Konta Orange, n. f. Na cintoríne bola umiestnená informačná tabuľa o jeho histórii a o miestnej židovskej komunite v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Je poslednou zachovanou pamiatkou židovskej kultúry v meste. V roku 2010 bol spišskonovoveský cintorín zaradený do Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva.

Cintorín je aj naďalej udržiavaný vďaka študentom pod vedením PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD. v spolupráci do Správou mestských cintorínov.


Lokalita:
 Cintorínska ulica, Spišská Nová Ves

Súčasné využitie: náboženské, vzdelávanie, turizmus

Otváracie hodiny: Návštevy si môžu prehliadku dohodnúť so správcom areálu.

Kontakt:
Turistické informačné centrum Spišská Nová Ves »