dnes je 22.06.2017, meniny má Paulína
 
   NávštevníkKultúrne tematické cesty > Gotická cesta

Gotická cesta

Gotická cesta je prvou tematickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom okruhu milovníkom histórie predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš - Gemer, napríklad vysoko na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá miest, múzeá a katedrály, ale aj klenoty, ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselnícke domy alebo romantické kamenné mosty. Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela gotiky, ale presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-historické epochy.

Gotika na Spiši

Spiš je mimoriadne bohatý a zaujímavý množstvom umelecko-historických pamiatok, je vzácnou pokladnicou najmä gotických pamiatok, z ktorých mnohé, hlavne sochárske a maliarske diela dosahujú európsku úroveň. Rozvoj gotického umenia na Spiši súvisí s príchodom kolonistov, najmä nemeckých v 13. storočí do tejto oblasti, čo znamenalo rozvoj miest zásluhou privilégií, ktoré títo prisťahovalci dostali a kontaktov nových miest s tradičnými centrami umeleckého a remeselníckeho diania v strednej Európe. Vďaka tvorivým schopnostiam staviteľov, rezbárov, maliarov, kamenárskych a iných majstrov stal sa gotický Spiš spolutvorcom výtvarného profilu Európy.

Web cesty: www.gothicroute.sk

Zastávky cesty v Spišskej Novej Vsi

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Farský kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. Mohutná trojloďová bazilika je pozoruhodná vďaka južnému gotickému portálu, plastikám Majstra Pavla z Levoče či vzácnej bronzovej krstiteľnici, ktorá pochádza z 2. pol. 13. storočia. Neogotická veža z konca 19. storočia (1893) je svojou výškou 87 metrov najvyššou kostolnou vežou na Slovensku.
Čítať ďalej »

MIESTO PRIANÍ

Miesto prianí, alebo tiež pamätník Pocta Majstrovi Konrádovi, označuje nový pamätník nachádzajúci sa v centre Radničného námestia pri budove Radnice. Slávnostne odhalený a požehnaný bol koncom roka 2012 pri príležitosti 655. výročia vzniku prvej gotickej zvonolejárskej dielne na Spiši (a zároveň najvýznamnejšej na Slovensku), ktorú založil v Spišskej Novej Vsi zvonolejár Majster Konrád.
Čítať ďalej »