dnes je 20.12.2014, meniny má Dagmara
 
   Návštevník > Spišské divadlo

Spišské divadlo

www.spisskedivadlo.sk


Spišské divadlo je divadlom s vyše 40-ročnou históriou, ktoré pod týmto názvom pôsobí od roku 1992 v budove Reduty, ktorú v roku 1902 pre spoločnosť Imre Halmaiho Straussa postavil staviteľ Kálman Gezster. Jediné na Slovensku pôsobí ako zájazdové divadlo s prioritnou orientáciou na deti a mládež. Jeho súbor ročne odohrá 150 - 170 predstavení na celom území Slovenska, dostáva sa i na zahraničné festivaly (1997 Slavjanskij venec v Moskve, 1998 Setkání v Zlíne, 1999 Medzinárodný festival detských súborov v Divadle Rabcio - mesto Rabka, Poľsko). V histórii divadla nachádzame znamenité osobnosti hercov, režisérov, hudobných skladateľov, scénických výtvarníkov, dramaturgov. Z bohatej plejády možno uviesť aspoň mená: Milan Drotár, Milan Kišš, Peter Gažo, Viera Strnisková, Vladimír Durdík, Peter Rašev, Vjačeslav Spesivcev, Vitalij Mozgalin, Igor Rusnák, PhDr. Anton Kret, CSc., Vladimír Čáp, Juraj Szabadosz, Róbert Mankovecký, Štefan Hudák a iní.

Vzniklo v roku 1992, no história profesionálneho divadla na Spiši má dlhodobejšiu tradíciu. Dňa 1. 1. 1957 sa vyčlenil z Dedinského divadla Bratislava tzv. druhý súbor a začal pôsobiť pod názvom Štátna zájazdová scéna, súbor Spišská Nová Ves. V zdôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že „voľbu sídla v Spišskej Novej Vsi ovplyvnili dlhoročné divadelné tradície mesta a existencia vlastnej divadelnej budovy Reduty".
K prvému osamostatneniu súboru došlo 1.5.1959, keď vzniklo Krajové divadlo v Spišskej Novej Vsi, ktorého činnosť bola prerušená 31.8.1963.
Stalo sa tak v rámci všeobecnej redukcie divadelnej siete na Slovensku, keď okrem iných zanikli napr. divadlá v Žiline a Trnave. Opätovná profesionalizácia divadelnej činnosti v meste sa datuje rokom 1979, keď Ministerstvo kultúry SSR rozhodnutím zo dňa 18.5.1979 zriadilo "Súbor pre deti a mládež - pobočná scéna Spišská Nová Ves", ako organizačnú súčasť Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Posledným medzníkom na ceste profesionálneho slovenského divadla v Spišskej Novej Vsi bol 1. január 1992, keď došlo k oddeleniu umeleckého súboru od DJZ v Prešove a započatiu samostatnej činnosti pod názvom Spišské divadlo.

V súčasnosti Spišské divadlo - v zmysle svojho štatútu - ako kultúrno-výchovná a umelecká inštitúcia inscenačne pripravuje, vytvára a verejne predvádza divadelné predstavenia pre deti predškolského a školského veku, pre mládež ale i pre dospelého diváka v regióne Spiša, ale i mimo neho s dôrazom na všetky formy a žánre klasického moderného a alternatívneho umenia.

Kapacita divadla:

300 miest

Útvar programu, marketingu a propagácie zabezpečuje:

 • organizovanie predstavení pre verejnosť i pre kolektívy
 • sprostredkovanie predstavení iných umeleckých telies a jednotlivcov
 • prenájom priestorov (divadelná sála, klub divadla) na kultúrne a spoločenské podujatia podnikov a organizácií, (foyeer divadla) na výstavy a prezentácie
 • technické zabezpečenie podujatí aj mimo SD
 • zapožičiavanie kostýmov 

Predpredaj vstupeniek:

 • denne od 8.00 do 17.00 hod. na vrátnici SD - 417 32 71
 • hodinu pred predstavením vo foyeri Sp. divadla 

Rezervácia vstupeniek:

 • do 24 hod. pred predstavením
 • denne od 8.00 do 16.00 na tel.: 053/417 32 75
 • nonstop cez internet s potvrdením
 • e-mail: prevadzka(at)spisskedivadlo.sk
 • skupinové objednávky alebo rezervácie
  na tel. čísle 053/417 32 75, 053/417 32 71

Kontakty:
Spišské divadlo
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

Riaditeľ divadla: Mgr. Emil Spišák
tel: 053/417 32 74, fax:  0053/4173276,
e-mail: sekretariat(at)spisskedivadlo.sk

Dramaturg: PhDr. Tibor Ferko
tel: 053/4173273

Prevádzkové oddelenie: Kamil Labanc 
tel: 053/417 32 75
e-mail: kontakt(at)spisskedivadlo.sk

Režisérka:
Monika Gerbocová

Vedúci úseku prevádzky:
Kamil Labanc 

Vedúca ekonomiky:
Helena Kupferschmidtová

 
 

Repertoár:

 • Kocúrkovo
 • Sen noci svätojánskej po 400 rokoch
 • Trojruža - Múdry Maťko a blázni
 • Červená čiapočka
 • Kráľovná krásy z Leenane
 • Vrabec Brmbolec
 • Ester
 • Revízor
 • Zlatovláska
 • Zvieratko
 

Herecký súbor:

Mária Brozmanová, Peter Čižmár, Štefan Labanc, Albín Medúz, Jozef Novysedlák, Anna Strnadová, Jana Puklušová, Katka Turčanová-Šromeková, Zuzana Kyzeková, Vladimír Vaverčák
Jozef Nalevanko - umelecký osvetľovač a majster javiskovej techniky.
Emília Nalevanková - rekvizitárka a pomocná osvetľovačka
Agáta Morihlatková - vizážistka, garderobiérka a maskérka
Ján Matúš - zvukár
Ladislav Pekarčík, Stanislav Filipák, Ľubo Kalafut - javisková technika

Spišské divadlo vydalo knihu!

Kalendárny rok 2007 je pre priaznivcov divadla či samotných divadelníkov zvlášť významným obdobím.

5. októbra 2007 slávnostným krstom knihy „Spišské divadlo Spišská Nová Ves“ na premiére divadelnej inscenácie Jána Chalupku BENDEGÚZ sme si pripomenuli  jubileá 105-tého výročia divadelnej budovy Reduta v Spišskej Novej Vsi, 50-tého výročia vzniku profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi, ale aj 15-tého výročia vzniku Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi.

Kniha mapuje počiatky divadelníctva na Spiši až po jeho súčasnosť.

Záujemcovia si ju môžu zakúpiť na vrátnici Spišského divadla
v čase od 8.00 do 18.00 hod. počas pracovných dní.