dnes je 05.03.2015, meniny má Fridrich
 
   Návštevník > Dom Matice slovenskej

Dom Matice slovenskej

Adresa:
Zimná 68
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt:
Tel., fax: 053/44103 14
E-mail: dms.snv(at)matica.sk

Riaditeľ:
Mgr. Rastislav Zacher, PhD.

 • Divadelná sála DMS
 • Dom Matice slovenskej
 • Zasadačka DMS

Dom Matice slovenskej (MS) vznikol 1. 7. 1990 a sídli v objekte, ktorý je majetkom Matice slovenskej. V priamom riadení Domu Matice slovenskej je Oblastné pracovisko MS v Bardejove.

Dom MS sa stará o matičnú činnosť v týchto okresoch:

 • Spišská Nová Ves,
 • Levoča,
 • Gelnica,
 • Poprad,
 • Kežmarok,
 • Stará Ľubovňa,
 • Bardejov.

Na riadenom území pôsobí 67 MO MS s počtom 4 730 členov.

Dom MS je aj sídlom Oblastnej rady Matice slovenskej pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča a riaditeľka Domu MS je predsedníčkou KR MS Košického kraja.

Základná orientácia:
spočíva predovšetkým v práci s deťmi a mládežou, v spolupráci so školami a všetkými kultúrnymi organizáciami v meste.

Zameranie:

 • prezentácia tradičnej ľudovej kultúry cez folklórne súbory a skupiny v oblasti,
 • organizácia prednáškovej činnosti pre stredoškolákov, ale aj pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a histórie. Oboznamuje ich s osobnosťami a udalosťami národnej i regionálnej histórie a aktívne ich zapája do matičnej činnosti.
 • snaží sa aj o spoluprácu so Slovákmi v Poľsku, ale zatiaľ je to iba v rovine dodávania slovenských kníh a časopisov pre matičiarov za hranicami.

Rozsiahla je aj činnosť, ktorá každodenne napĺňa Dom MS:

 • stretávajú sa tu detičky z Divadelného štúdia,
 • speváci z Klubu dôchodcov - skupina Lipa,
 • Divadelný súbor Hviezdoslav v DMS nacvičuje mnohokrát v jeho divadelnej sále.

Každodenne sa tu konajú jazykové kurzy: anglického a nemeckého jazyka.

Počas existencie domu MS sa v jeho činnosti vykonávanej v spolupráci s mnohými subjektmi vyprofilovali najmä tieto podujatia:

 • okresná súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko,
 • spomienkové podujatie Malá vojna,
 • Slovanská pieseň v Prakovciach,
 • Cyrilo-metodské slávnosti v Bardejove,
 • Vatra zvrchovanosti na Kojšovskej holi,
 • Deň Matice slovenskej na námestí pri fontáne,
 • festival detského folklóru Smižansky viganček,
 • nesúťažná prehliadka sólistov – heligonkárov Kojšovská heligónka, 
 • výročie narodenia Štefana Hozu,
 • Čaro Vianoc – predvianočné stretnutie rodín,
 • v priebehu leta množstvo folklórnych slávností v jednotlivých obciach.

Matica slovenská v Spišskej Novej Vsi sa zaslúžila o to, že na budove Gymnázia na Školskej ulici je pamätná tabuľa Ladislavovi Stančekovi a o odhalenie Pamätníka M. R. Štefánika na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi.