Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves
Advent 2017Ander z Košíc – GalakoncertNový rok 2018Vianoce s folklórom

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 14. 12. 2017

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. 17.
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
14. decembra 2017 o 8.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského...

Pozvánka na zasadnutie mestských výborov

Mestský výbor č. 8 - staré mesto sever, 18. 12. 2017 o 15.30 h

VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV mesta za rok 2017

Výzva na podanie nominácií do 29. 12. 2017.

Nový študijný odbor SOŠ drevárskej

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves  otvára od 1. 9. 2018 (v školskom roku 2018/2019) nový študijný odbor 
3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba.

Tento...

SPIŠSKÁ BIBLICKÁ JESEŇ 2017

Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána. Ten, kto má múdre srdce, bude vyhlásený za rozumného; a prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť.
(Prís 16, 20-21)

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - december 2017

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných...

Nový odbor na SOŠ ekonomickej

Trh práce neustále preukazuje nedostatok kvalifikovanej stredoškolsky vzdelanej pracovnej sily na ekonomické, účtovnícke a administratívne pozície v oblasti verejnej správy. Práve preto SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi...