dnes je 02.08.2015, meniny má Gustáv
 
   Spišská Nová Ves
Graffiti Spiš 2015Kultúrne leto 2015Stála expozícia: Jozef HanulaKam za kultúrou v meste Spišská Nová Ves

Aktuality

Tajomná Levoča

Mesto Levoča vás pozýva na podujatie Tajomná Levoča, ktorého súčasťou je aj Karpatský remeselný trh. Termín: 14. - 15. 8. 2015, námestie v Levoči

Bezpečnostná retiazka II. – rozšírenie bezpečnosti / Úspešný projekt pokračuje

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Mestskou políciou zrealizovalo v roku 2013 projekt „Bezpečnostná retiazka“, ktorý bol zameraný na pomoc starším a osamelým občanom a občanom so zdravotným postihnutím....

Oprava ruín kartuziánskeho kláštora

Občianske združenie KLÁŠTORISKO organizuje každoročne dobrovoľnícku akciu na záchranu a opravu ruín kartuziánskeho kláštora. Pridajte sa aj Vy k dobrovoľníkom a získajte nevšedné zážitky a skúsenosti!

Chrobáky opäť v našom meste

31. 7. až 2. 8. 2015 sa uskutoční jubilejný Medzinárodný zraz vozidiel Volkswagen so vzduchom chladenými motormi „CHROBÁK 2015“.

Brazília 6 Biómov, 28. 7. - 31. 8. 2015

Veľvyslanectvo Brazílie a Mesto Spišská Nová Ves pozývajú na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční 28. júla o 16.00 hod. v Multicentre, Nábrežie Hornádu 14 v Sp. Novej Vsi.

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny, 10. - 12. 8. 2015

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesta:

UPOZORNENIE PRE OBČANOV MESTA A MAJITEĽOV POZEMKOV V ZÁHRADKÁRSKYCH OSADÁCH

Mestský úrad Spišská Nová Ves touto cestou podáva informáciu o písomnej požiadavke Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a...

Informátor august 2015

Dodatok č. 1 k HARMONOGRAMU odstávok tepelných zariadení EMKOBEL, a. s., Spišská Nová Ves v letnom období 2015

Z  dôvodu rekonštrukcie elektrických rozvádzačov dodatočne oznamujeme odstávku od   dodávky teplej vody na týchto tepelných zariadeniach:

 

Názov tep. zariadenia

Odstávka tep. zariadenia

BANÍCKA

10. 8. 2015 – 14. 8. 2015

HURBANOVA

17. 8. 2015 – 21. 8. 2015

E. M. ŠOLTÉSOVEJ

24. 8. 2015 – 28. 8. 2015

Ing. Marián Bubeník, vedúci technického útvaru

Aktuálny zoznam evidovaných psov v meste Spišská Nová Ves

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v meste Spišská Nová Ves podlieha evidencii, ktorú vedie Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi. Majiteľ je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 90. dňa držby psa. Evidencia pozostáva z udania potrebných údajov vyplnením tlačiva, predloženia očkovacieho preukazu a pri registrácii nového psa z obdŕžania evidenčnej známky. Tlačivo je k dispozícii na Mestskom úrade, Štefánikovo námestie č. 1, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, II. posch., č. dv. 24 alebo na tejto webovej stránke v sekcii Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie. Po vyplnení je potrebné tlačivo doručiť na uvedenú adresu MsÚ - vybavuje Viera Kardošová, tel. č. 053/415 23 39.