dnes je 03.05.2015, meniny má Galina
 
   Spišská Nová Ves
Minipárty Karla Šípa a Josefa NáhlovskéhoStála expozícia: Jozef HanulaKam za kultúrou v meste Spišská Nová VesInzercia

Aktuality

Rozšírenie zberu BIO odpadu

Rozvoz nádob pre občanov z lokality MV č. 6  - Staré mesto - juh v zmysle doručených návratiek budeme realizovať 13. mája (Kalinčiaka, M. Gorkého, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, E. M. Šoltésovej, J. Bottu, Elektrárenská,...

Do práce na bicykli - cyklistická súťaž od 1. do 31. 5. 2015

Do práce na bicykli vyrazí viac ako 900 tímov.

Pozvánka na zasadnutie mestských výborov

MsV č. 2 sídl. gen. Svobodu - 4. 5. 2015 o 16.00 hod. * MsV č. 1 Novoveská Huta - 7. 5. 2015 o 17.00 hod.

Nezľahčujte problém vašich ťažkých nôh, 13. 5. a 1. 6. 2015

Dajte si vyšetriť vaše nohy v mobilnej ambulancii, ktorá bude v našom meste k dispozícii 13. 5. 2015 a 1. 6. 2015.

Verejná obchodná súťaž na dočasné užívanie nehnuteľného majetku počas 60. Spišského trhu

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na dočasné užívanie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Vesnachádzajúceho sa na...

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v Spišskej Novej Vsi bude pre odberné miesto:

Kúsok raja v srdci mesta, 13. 4. - 5. 6. 2015

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj pripravila pre návštevníkov Košíc a celého regiónu Košického samosprávneho kraja interaktívnu „pozvánku“ do Národného parku Slovenský raj.

Informátor máj 2015