dnes je 25.05.2015, meniny má Urban
 
   Spišská Nová Ves
Basket Music FestMesto plné detíRadošinské naivné divadloSpomienky na detstvo
Rodinný balíček

Aktuality

Ručné zvonenie na Železnej ceste, 11. 6. 2015

Pozvánka na premiéru unikátneho dokumentárneho filmu 11. júna 2015 o 10:00 hod. v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi.

Hľadá sa komparz do filmu

Do pripravovaného filmu, ktorý sa bude natáčať v Levoči, autori hľadajú komparzistov. Polohraný dokument bude o rekonštrukcii oltára Majstra Pavla v Levoči.

Pozvánka na zasadnutia mestských výborov

Pozývame občanov mesta na verejné zasadnutia **** MsV č. 3, Ferčekovce - 28. 5. 2015 o 17.30 h **** MsV č. 5, sídl. Západ I - 29. 5. 2015 o 16.00 h **** MsV č. 2, sídl. gen. Svobodu - 1. 6. 2015 o 16.00 h

Bezplatná ponuka kurzov

Modulové vzdelávacie programy sú určené zamestnaným klientom, resp. SZČO vo veku 18 - 64 rokov a budú sa realizovať v Sp. Novej Vsi.

Výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Centra voľného času ADAM, SNV a miesta riaditeľa/- ky Materskej školy so sídlom I. Krasku 3, SNV

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Centra voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová VesPrimátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v Spišskej Novej Vsi bude pre odberné miesto:

Verejná obchodná súťaž na dočasné užívanie nehnuteľného majetku počas 60. Spišského trhu

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na dočasné užívanie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Vesnachádzajúceho sa na...

Informátor jún 2015