Zdravotníctvo

Internetová stránka Internetová stránka www.navstevalekara.sk poskytuje základné informácie o lekároch v okolí. Portál je najväčším portálom na vyhľadávanie lekárov na Slovensku. Okrem priamych kontaktov na lekára obsahuje tiež kontakty na pohotovosti.

Štátne zdravotnícke zariadenie - Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. >>
(zvoľte možnosť "Oddelenia")

Neštátne zdravotnícke zariadenia >>
(dokument formátu .xls - Microsoft Excel)

Poliklinika pri Hornáde >>

Ambulancie lekárov v Nemocnici s poliklinikou (Jánskeho 1), v Detskej poliklinike (Námestie SNP 2), v Poliklinike pri Hornáde (Chrapčiakova 1), v Zdravotnom stredisku na sídlisku Mier (Šafárikovo námestie 3) a ostatné ambulancie v meste

Veterinárne zariadenia >>
(dokument formátu .pdf - Adobe Reader)

********************************************************************

Oznámenie o zmenách týkajúcich sa zdravotných pohotovostných služieb

Od 1. 7. 2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktoré nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS).

Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. 

Pohotovosti budú po novom fungovať v skrátenom režime, teda nie od 16.00 do 7.00 hod, ale LEN do 22.00 hod. v pracovné dni. Cez víkendy a sviatky budú otvorené od 7.00 do 22.00 hodChorým tak budú po tomto čase k dispozícii už len urgentné príjmy v nemocniciach.  Poplatok za APS sa zvýši z 1,99 € na sumu 2 €, ústavná pohotovostná služba bude stáť 10 €, pričom doteraz za ňu pacienti platili 1,99 €.

APS pre náš okres budú od 1. 7. 2018 zabezpečovať:

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých: NLSPP SNV, s. r. o.
Sídl. Mier, Šafárikovo námestie č. 3 (oproti Domu kultúry Mier), Spišská Nová Ves

Pracovné dni 16:00 - 22.00 h
Víkendy a sviatky 7:00 - 22:00 h
Tel.: +421 53 459 74 08


UPOZORNENIE: 
Od 1. 7. 2018 nebude vykonávaná návštevná, resp. výjazdová služba k chorým, iba ambulantná na vyššie uvedených ambulantných pohotovostných službách.

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast

Nemocnica s poliklinikou

J. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves

Pracovné dni 16:00 - 22:00 h
Víkendy a sviatky 07:00 - 22:00 h
Tel. : +421 53 419 91 15

 Web: http://sn.svetzdravia.com/kontakty

 

Mimo vyššie uvedené časy sú k dispozícii urgentné príjmy v nemocniciach, najbližšie v Spišskej Novej Vsi: 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Janského 1, Spišská Nová Ves
Pracovisko sa nachádza na 1. podzemnom podlaží blokov „B a C” so vstupom z príjazdovej vnútroareálovej komunikácie.
Telefonický kontakt: +421 (0) 53/ 4199 110