Školstvo

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves je:

Podrobnejšie informácie o školách a školských zariadeniach
v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves môžete získať na stránke www.skoly.snv.sk

V meste sa nachádza: