Dnes je 24.04.2019, meniny má Juraj
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves
G. Feydeau: DÁMSKY KRAJČÍRPRVOMÁJOVÉ STRETNUTIE  V AMFITEÁTRIRADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: Malý veľký mužKazimír Štubňa: Kalvária
Doma v EÚ - Európska roadshow

Aktuality

Dražba nehnuteľnosti

Exekútorský úrad JUDr. Michal Kešeľak, Mlynská 2, Spišská Nová Ves uskutoční 15. 5. 2019 o 10.00 hod. dražbu nehnuteľnosti vedenú na LV č. 6893, k. ú. Spišská Nová Ves, parc. reg. „E“ č. 6687 – vo výmere 8 619 m2 – orná pôda v podiele ½....

Zasadnutie MsZ v Spišskej Novej Vsi, 25. 4. 2019, 9.00 h

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva primátor mesta Pavol Bečarik 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 
25. apríla  2019 o  9.00...

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa s nástupom od 1. 7. 2019

Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves na školský rok 2019/2020 sa bude konať v termíne
od 2. mája do 31. mája 2019.
Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do vyššie uvedených...

Pošta Spišská Nová Ves 3 - oznámenie o dočasnom zatvorení pošty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 1. 4. do 31. 5. 2019 bude Pošta Spišská Nová Ves 3, nachádzajúca sa na adrese Ing. Kožucha 6, z dôvodu vysokej chorobnosti zamestnancov tejto pošty i celého obvodu hlavnej pošty Spišská Nová Ves...

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny v máji 2019

V nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území nášho mesta:

Pozvánka na zasadnutie mestského výboru

MsV č. 2 - Sídlisko gen. Svobodu (Tarča), 7. 5. 2019 o 16.00 h


Monitoring médií

Mobilná aplikácia Turistický sprievodca mestom Spišská Nová Ves