Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves
Beatles Valentin – Love SongsKarneval na ľadeNovoročný koncert Cantus Villa NovaAnder z Košíc – Galakoncert

Aktuality

CYKLOPORTÁL UŽ AJ V KOŠICKOM KRAJI

Cyklotrasy v Košickom kraji už nájdu vyznávači pohybu na dvoch kolesách na portáli Slovenského cykloklubu www.ke.cykloportal.sk. Súčasťou sú okrem základných údajov aj koordináty GPS.

Získajme detské ihrisko ŽIHADIELKO.

Pomôžte Spišskej Novej Vsi získať jedno detské ihrisko!
Hlasujte na: https://zihadielko.lidl.sk/

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY VODY - Hviezdoslavova a Agátová ul.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s v súlade s § 32 odstavec 1 písmeno d) zákona č. 442/2002 Z. z.,o vodovodoch a kanalizáciách, v platnom znení oznamuje, že z dôvodov rekonštrukcie vodovodného potrubia bude...

Výberové konanie, dve pracovné miesta príslušníkov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta príslušníkov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi - žiadosti o prijatie zasielať do 31. 1. 2018.

Pozvánky na zasadnutia mestských výborov

MsV č. 4 - sídl. Mier, 15. 1. 2018 o 16.30 h
MsV č. 3 - Ferčekovce, 25. 1. 2018 o 17.30 h

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta - január, február 2018

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných...

Pozvánka na Dni otvorených dverí stredných škôl

SOŠ ekonomická, Stojan 1, SNV - 30. 1. 2018
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, SNV - 7. 2. 2018
SOŠ drevárska, Filinského 7, SNV - 9. 2. 2018
Technická akadémia, SNV - 9. 2. 2018

Mobilná aplikácia Turistický sprievodca mestom Spišská Nová Ves