dnes je 22.09.2014, meniny má Móric
 
   Spišská Nová Ves
Biela pastelkaKam za kultúrou v meste Spišská Nová VesRegistráciaInzercia

Aktuality

Nová výzva na predkladanie projektov na podporu budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast bola vyhlásená nová výzva na predkladanie projektových žiadostí pre súkromný sektor na služby v CR.

Provinčný dom zažiari v plnej nádhere

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, ktoré je od vzniku v roku 1951 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta Spišská Nová Ves, sa dočkalo zaslúženého úspechu a uznania. Múzeum sídli v...

GRAFFITI SPIŠ 7

Graffiti Spiš je podujatie, v rámci ktorého domáci a zahraniční writeri už sedem rokov prezentujú legálnou formou pouličné výtvarné umenie. Pomocou sprejov rok čo rok skrášľujú šedé a zdevastované steny podchodov, garáží a ihrísk na našich...

Nové parkovisko na sídl. Tarča

V auguste bolo na Topoľovej ulici zrealizovaných 15 nových parkovacích miest. Mesto na ich realizáciu vynaložilo 13,2 tis. eur.

Vybudované parkovisko na sídl. Mier

V priebehu augusta bolo vybudovaných 23 parkovacích miest na Ul. J. Wolkera. Mesto na jeho výstavbu vynaložilo finančné prostriedky vo výške 16,2 tis. eur.

Zrealizovaný nový chodník na sídl. Západ

K zvýšeniu bezpečnosti prispeje nový prepojovací chodník medzi sídl. Západ I a obcou Smižany na Duklianskej ul. pri rímskokatolíckom kostole.

Opravené ďalšie chodníky

Na základe požiadavky MsV č. 7 - staré mesto bol na prelome mesiacov august a september zrealizovaný chodník na Rázusovej ul. č. 46, oprava chodníka a schodiska pri bytovom dome č. 24 - 26.

Geológia hrou, 20. 9. 2014

Geológovia pozývajú 20. septembra 2014 od 9.00 do 16.00 hod. a Deň otvorených dverí Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi.

Príďte aj s deťmi. Pre všetkých je pripravené množstvo zaujímavostí a zábavy.

Kde:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1 (bývalý Geologický prieskum)

Program:
Prednáškové pásmo (zasadacia miestnosť, 1. poschodie, kapacita 30 miest)
9:30
Zosuvy na Slovensku (Mgr. I. Mašlárová, Mgr. E. Mašlár)
10:00
3D modelovanie geologickej stavby (Mgr. P. Šesták)
11:00
Podzemné vody Slovenska (Ing. P. Bajtoš, PhD.)
11:30
Nerastné suroviny Slovenska (Ing. P. Baláž, PhD.)

Praktické ukážky (vnútorný dvor regionálneho centra)
1. Škola ryžovania zlata pre deti
2. Ukážky prístrojového vybavenia geológa v teréne - geofyzika, hydrogeológia
3. Expozícia veľkých vzoriek nerastných surovín z regiónu

Praktické ukážky (vestibul regionálneho centra)
1. Horniny, minerály, skameneliny - vzorky + ukážky v mikroskope
2. Nerastné suroviny regiónu a Slovenska - vzorky
3. Geoanalytické laboratória - ukážky analýz

V priebehu dňa množstvo darčekov a na záver tombola.

Plagát Geológia hrou (formát PDF) >>

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet III. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2014/2015 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet III. ročník.

O 3 smartfóny s populárnym operačným systémom android sa bude bojovať v IV. kategórii: internetová súťaž projektu Rodina bez cigariet III. ročník. Po krátkom registrovaní na webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk, môžu používatelia poslať svoju výtvarnú prácu do súťaže cez predvolený formulár, alebo môžu hlasovať za víťaza súťaže. Pre hromadné posielanie obrázkov pre ZUŠ, alebo základné školy je možnosť odoslať práce na e-mail združenia. Súťažné príspevky si môžu používatelia facebooku pozrieť aj na našom profile: www.facebook.com/RodinaBezCigariet.

Cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšiu skupinou detí.

Viac na www.rodinabezcigariet.sk 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2014