Dnes je 27.09.2020, meniny má Cyprián
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves
Svetový deň cestovného ruchuMILAN PAĽA A LADISLAV FANČOVIČ: Komorný koncert Víkend otvorených parkov a záhradPrehľad poskytovateľov donášky stravy a potravín
Koronavirus

Aktuality

Radónový prieskum, október 2020

ÚVZ SR bude na území mesta Spišská Nová Ves realizovať radónový prieskum. Začiatok realizácie je október 2020 a bude trvať 6 mesiacov.

Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., r. s. p.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Spišská Nová Ves, so sídlom Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zakladateľ obchodnej spoločnosti...

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 24. 9. 2020, 8.00 h

Primátor mesta Pavol Bečarik v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva 15. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 24. septembra 2020 o 8.00...

Pozvánka na zasadnutie mestských výborov

MsV č. 2 - sídl. gen. Svobodu, 23. 9. 2020 o 16.00 h - zmena termínu!
MsV č. 5 - sídl. Západ I, 25. 9. 2020 o 15.00 h
MsV č. 3 - Ferčekovce, 28. 9. 2020 o 17.30 h
MsV č. 6 - staré mesto (juh), 28. 9. 2020 o 16.00 h