Spoločné stravovanie "s" a "bez" rozvozu stravy

Spoločné stravovanie bez rozvozu stravy

Spoločné stravovanie počas celého roka je možné odberom v Domove dôchodcov na Brezovej ulici č. 32 v Spišskej Novej Vsi, tel. 053/41 772 11 za nasledovných podmienok:

Stravovacia prevádzka v domove dôchodcov poskytuje stravu aj diabetickú diétu

                                                    

Spoločné stravovanie bez rozvozu stravy pre dôchodcov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi mesto poskytuje v pracovných dňoch (mimo dní školských prázdnin) v týchto školských stravovacích zariadeniach:

Výška stravného (cena obeda) v školských jedálňach je 2,24 €.

Stravovanie s rozvozom stravy

V prípade požiadavky na stravovanie s rozvozom stravy je potrebné si túto osobitne uplatniť žiadosťou v Domove dôchodcov, Brezová ul. č. 32, Spišská Nová Ves.


Výška stravného sa upravuje o cenu za donášku + 0,50 € za jeden obed v zmysle VZN 1/2019.

                                                     ****

Žiadosť o spoločné stravovanie podľa Vášho výberu adresujte priamo na vyššie uvedené zariadenia spoločného stravovania.

K žiadosti je potrebné doložiť: