Pohotovostné služby

ZDRAVIE

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI

Adresa:
Námestie SNP 2, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 442 53 07 

***********************

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH: NLSPP SNV, s. r. o.
Adresa: sídl. Mier, Šafárikovo námestie č. 3 (oproti kinu), Spišská Nová Ves
Pracovná doba:  pracovné dni 15:30 - 07:00 h, víkendy a sviatky nonstop 24 h
Tel.: 053/459 74 08
Na NOVÉ ťažkosti, NOVÁ LSPP

***********************

Nemocnica s poliklinikou
Adresa: J. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 419 91 11
Web: http://sn.svetzdravia.com/kontakty

****************************

Poliklinika pri Hornáde
Adresa: Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 416 61 22
E-mail: poliklinika(at)stadus.sk
Web: www.adus.sk

**************************


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČISLA

PORUCHY

Poruchy na verejnom osvetlení

Opravu verejného osvetlenia zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves
 
Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 

Emkobel, a. s. - tepelné hospodárstvo mesta SNV

Rázusova 1846

052 01 Spišská Nová Ves

dispečing - tel. č.: 0917 949 656

e-mail: tu(at)emkobel.sk

Bytové družstvo

zabezpečovanie 24-hodinovej pohotovostnej a havarijnej služby

Ústredňa:               053/44 32 714
Dispečing:              053/41 66 504
Mobil:                     0905 499 881

Správcovská firma, s. r. o.

Adresa:
Letná 41
052 01 Spišská Nová Ves
telefón: 0905 215 732 

Správcovská firma oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom mestských bytov a užívateľom bytov, ktoré spravuje firma Polytop, s. r. o., že pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia zabezpečuje cez soboty, nedele a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.