Pohotovostné služby

LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA


Linky tiesňového volania sú bezplatné a používajú sa bez predvoľby.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČISLA

ZDRAVIE

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DETI

Adresa: Námestie SNP 2, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 442 53 07 

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast - od 1. 7. 2018 

*************************************************************

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH: NLSPP SNV, s. r. o. - DO 30. 6. 2018
Adresa: sídl. Mier, Šafárikovo námestie č. 3 (oproti kinu), Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 459 74 08


Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých: NLSPP SNV, s. r. o.
Adresa: sídl. Mier, Šafárikovo námestie č. 3 (oproti kinu), Spišská Nová Ves

***************************************************************


Nemocnica s poliklinikou
Adresa: J. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 419 91 11
Web: http://sn.svetzdravia.com/kontakty

*********************************************************************

Poliklinika pri Hornáde
Adresa: Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 416 61 22
E-mail: poliklinika(at)stadus.sk
Web: www.adus.sk

PORUCHY

Poruchy na verejnom osvetlení

Oprava verejného osvetlenia
zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves

 
Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 

Emkobel, a. s., SNV

tepelné hospodárstvo mesta

Adresa:

Rázusova 1846

052 01 Spišská Nová Ves

Dispečing:
Tel.: 0917 949 656
E-mail: tu(at)emkobel.sk

Bytové družstvo SNV

zabezpečovanie 24-hodinovej pohotovostnej a havarijnej služby

Ústredňa:               053/44 32 714
Dispečing:              053/41 66 504
Mobil:                     0905 499 881

Správcovská firma, s. r. o., SNV

Adresa:
Letná 41
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0905 215 732 

Správcovská firma oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom mestských bytov a užívateľom bytov, ktoré spravuje firma Polytop, s. r. o.,
že pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia zabezpečuje cez soboty, nedele a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.