Obchodné spoločnosti s účasťou mesta

EMKOBEL, a. s.

100,00 %

 

 

 

LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, s. r. o.

100,00 %BIC, s. r. o., Spišská Nová Ves


100,00 %


SVT, s. r. o., Spišská Nová Ves

  41,00 %


BRANTNER NOVA, s. r. o., Spišská Nová Ves

    8,00 %PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., Poprad

 

 
   10,47 %

Delegovaní zástupcovia v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta

EMKOBEL, a. s.


BIC, s. r. o.
 

SVT, s. r. o.
 

LESY MESTA, s. r. o.
BRANTNER NOVA, a. s.
 


PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., a. s.