Materské centrum Dietka

Adresa prevádzky: 
Zdravotnícke stredisko, Šafárikovo námestie č. 3 - sídlisko Mier
052 05 Sp. Nová Ves

Kontakt:
Tel.: +421 903 493 922
E-mail: dietkasnv@gmail.com        
Web: https://www.facebook.com/Materske-centrum-DIETKA-Spisska-Nova-Ves-121574751269628/ 

Otváracie hodiny: 
Utorok, štvrtok: 9.00-12.00 hod.
Jednorazový poplatok za vstup do herne: € 1,50 /rodina

Nezabudnite si prezuvky. 

MC Dietka je občianske združenie a platný člen ÚMC registrované 3. 6. 2002. Vytvára priestor pre rôzne vzdelávacie a oddychové aktivity, ktoré sú venované rodinám s malými deťmi. MC Dietka ponúka priestor na hry, množstvo hračiek a dobrej nálady!
Prijmeme akúkoľvek formu spolupráce, podpory a dobrovoľníckej činnosti z kruhu širokej verejnosti, ktorá nám pomôže realizovať naše poslanie.

Hlavný cieľ - misia:
Zabránenie sociálnej izolácie rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, do ktorej sa pri celodennej starostlivosti o deti dostávajú a rodinná svojpomoc.

Podciele:

 • vytvorenie priestoru pre formálne i neformálne stretnutia 
 • aktívne trávenie voľného času rodín s deťmi 
 • posilnenie myšlienky filantropie a dobrovoľníctva 
 • posilnenie roly matky – ženy v spoločnosti 
 • podpora zdravého rodičovstva a dobrých medziľudských vzťahov a partnerstiev 
 • vzdelávanie a zlepšovanie zručností rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke
 • podpora návratu rodičov do pracovného procesu po ukončení materskej a rodičovskej dovolenky

PROGRAM
týždenne:

 • Objavujme rúčkami (pre deti do 4 rokov) 
 • Tvorivé dielne (pre deti od 4 rokov) bez rodičov
 • Angličtina (pre deti do 6 rokov) 
 • Pohybovo-tanečná aktivita (pre deti do 6 rokov) 
 • Cvičenie na podporu správneho psychomotorického vývoja (deti do 3 rokov) 
 • Stretnutia podpornej skupiny dojčiacich matiek a tehuliek
 • Kurz nosenia detí a viazania babyšatiek

mesačne:

 • odborné prednášky a kultúrne podujatia

Aktuálny program podujatí nájdete na facebooku materského centra » »

Právna forma: občianske združenie
Vznik: 3. 6. 2002
IČO: 35546646
DIČ: 2021709987
Číslo účtu: 5391047/5200
Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Wagnerová
Predsedníčka: Mgr. Monika Wagnerová 
Podpredsedníčka: Ing. Mária Klimová 

Za dobrovoľnú činnosť ďakujeme aktívnym členom a ich rodinám.
Za podporu ďakujeme MsÚ v Spišskej Novej Vsi.