Primátor mesta

PhDr. Ján Volný, PhD.
Kancelária primátora: tel. 053/417 66 10, 417 66 11
Služobný mobil: +421 905 268 663 
Súkromný mobil: +421 911 593 463
Fax: 053/44 269 80
E-mail služobný: jan.volny(at)mestosnv.sk

E-mail súkromný: jvolny(at)zoznam.sk

Adresa:
Mestský úrad
Kancelária primátora
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Postavenie primátora

je v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č. 369/90 Zb.

Primátor