Mestské kultúrne centrum

Adresa:
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt:
Tel.: 053/442 56 52, 053/429 92 50, 053/429 92 51
E-mail: informacie@mkc.snv.sk
Web: www.mkc.snv.sk

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, tel.: 053/44 632 49, 053/42 99 251
KD Mier, tel.: 053/442 87 66
TIC - Letná 49 (pri Levočskej bráne, predpredaj na vybrané podujatia), tel.: 053/442 82 92, 053/161 86
CK SpeedTour (v budove Reduty), tel.: 053/446 71 70Mestské kultúrne centrum (MKC) ako príspevková organizácia mesta plní svoje základné poslanie, a to uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov mesta. V objektoch Reduta, Kultúrny dom Mier a Madaras park vytvára priestor pre kultúrne aktivity v oblasti neprofesionálnej činnosti a zabezpečuje ponuku hodnotných programov širokej žánrovej škály. 

Vďaka vytrvalej podpore sa naše mesto môže popýšiť hodnotným kultúrnym životom a záujmovou činnosťou. Pod zriaďovateľskou hlavičkou pracujú v Mestskom kultúrnom centre významné neprofesionálne súbory, ktoré reprezentujú naše mesto doma i v zahraničí a získavajú každoročne niekoľko významných ocenení:


MKC je organizátorom:

 • medzinárodného hudobného festivalu MUSICA NOBILIS (október),

a spoluorganizátorom:

 • celoštátnych hudobných festivalov DIVERTIMENTO MUSICALE (október), STRUNOBRANIE / FOLKLÓRUM (jún/júl).

Mestské kultúrne centrum sa spolupodieľa na príprave a realizácii celomestských podujatí ako sú:

 • Spišský trh (júl), 
 • Letné promenádne koncerty (leto - piatky, nedele),
 • Dni mesta / Trh ľudových remesiel (september),
 • Vianočný trh (december), atď.

 • FS Čačina
 • FS Čačina
 • FS Čačina
 • FS Čačina
 • Musica Nobilis v Redute