Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov