Aktuálne verejné obstarávania

Nabíjacia stanica pre elektromobily 2 x 22 kW, Spišská Nová Ves
pozn. ukončenie súťaže: 16. 7. 2020 o 14.00 h

Lipka malým atlétom - oprava povrchu športoviska, ZŠ Lipová v Spišskej Novej Vsi