Partnerské mestá

Partnerstvo má za cieľ podporovať spoluprácu medzi mestami a vzájomné porozumenie medzi ich obyvateľmi. Tento trend sa začal rozvíjať po druhej svetovej vojne paralelne s procesom európskej integrácie. Nóvum v tejto oblasti predstavujú družobné styky miest členských štátov Európskej únie s krajinami strednej a východnej Európy po páde Berlínskeho múru, pričom možno povedať, že tieto styky predchádzali integrácii do Európskej únie, ba aj pripravovali túto integráciu.

Družobné styky tiež podporujú výmenu skúseností v rôznych oblastiach spoločného záujmu.

 

ZA ŠTEDROVEČERNÝM STOLOM SO ZAHRANIČNÝMI PARTNERSKÝMI MESTAMI

(Ičko, číslo 12/2008, str. 3)

Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Nie všade sa oslavujú rovnako, každá krajina si zachováva vlastné zvyky a tradície. Napr. nie všade sa na Štedrý večer pripravuje kapustnica a kapor a prianie „Veselé Vianoce!“ znie tiež v každej krajine inak. Vo vianočnom Ičku, ktoré vychádza v roku 740. výročia 1. písomnej zmienky o meste, zasadneme pomyselne za štedrovečerný stôl spolu s našimi priateľmi z 9 zahraničných partnerských miest (Nitrania nám to, veríme, tentokrát odpustia) a priblížime si vianočné menu v rôznych kútoch sveta.

Celý text s vianočnými receptmi z partnerských miest >>