Rozhodnutie líniovej stavby pre Spojstav, v. z. Slovak Telekom