Prímestská autobusová doprava

Autobusová stanica Spišská Nová Ves
Chrapčiakova 37
Spišská Nová Ves
Tel.: 00421 53 442 11 54, 00421 53 417 31 38
E-mail: snv@eurobus.sk 
http://www.eurobus.sk/primestska-doprava/
Cestovné poriadky: www.cp.sk

Upozornenie na zmenu organizácie autobusovej dopravy a úpravu zastávok MHD počas uzávierky ulice Odborárov

Od pondelka 16. 4. 2018 začnú rekonštrukčné práce na ulici Odborárov v Spišskej Novej Vsi,

pričom dôjde k úplnému vylúčeniu autobusovej dopravy na tejto ulici.

LINKY MHD

Príchod na železničnú stanicu:
bude presmerovaný cez ulicu Vajanského, kde bude zriadená náhradná zastávka určená len na výstup (pri zdravotnom stredisku)

Odchod zo železničnej stanice smer centrum: 
zastávka zrušená - cestujúci môžu na nástup využiť autobusovú stanicu, pričom odchody autobusov z autobusovej stanice sa budú riadiť časom odchodu zo železničnej stanice.


PRÍMESTSKÉ LINKY:

zastávku železničná stanica nebudú obsluhovať vôbec, teda nástup a výstup cestujúcich bude len na autobusovej stanici.

eurobus, a. s., DZ Sp. N. Ves