Dodanie uterákov - darček pre jubilantov v rámci občianskych obradov