Zabezpečenie prevádzky a správy zariadení na úrovni LA2, LA2+ (PC+Periférie)