Skládka BRO SNV - oprava ponorného čerpadla (havária)