Propagačná publikácia o Spišskej Novej Vsi - PRIAME ROKOVACIE KONANIE