Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor, podlimitná zákazka