Doprava

Autobusová stanica

Chrapčiakova 37, Spišská Nová Ves
Tel.: 00421 53 442 11 54, 00421 53 417 31 38
E-mail: snv(at)eurobus.sk
http://www.eurobus.sk/primestska-doprava/
Cestovné poriadky: www.cp.sk

Pozor - zmena CP od 1. 7. 2017

Spoločnosť Eurobus, a. s., Dopravný závod Spišská Nová Ves, oznamuje, že s platnosťou od  1. 7. 2017 došlo k úprave cestovného poriadku.

Popis zmien CP MHD od 1. 7. 2017 na linkách č.: 

Cestovné poriadky MVD

Cestovný poriadok jednotlivých liniek MVD