Doprava

Zmena cestovného poriadku linky 12 Aut. stanica - sídl. Tarča - Ferčekovce - Novoveská Huta od 1. 9. 2019

Spoločnosť eurobus, a. s. Košice, Dopravný závod Spišská Nová Ves, Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves  
upozorňuje na zmenu cestovného poriadku linky 810112, spoj 6 - oprava jazdnej doby.

Zmena bola realizovaná na základe požiadaviek cestujúcich na prestup medzi linkami MHD 12 a MHD 15.

Kompletný cestovný poriadok MHD >>
(dokument PDF, 1,1 MB)

Od 1. 8. 2019 boli zmenené CP liniek číslo 3. a 13.
Od 1. 9. 2019 bol zmenený CP linky číslo 12.