Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš

Základné informácie

Názov:
Oblastná organizácia cestovného ruchu
Slovenský raj & Spiš


OOCR vznikla ku dňu 1. 3. 2016 zlúčením
OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj.

Sídlo:
Nábrežie Hornádu 14 (Multi centrum)
052 01 Spišská Nová Ves

Elokované pracovisko:
Turistické informačné centrum Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5
049 71 Stratená

IČO: 42319331
DIČ: 2023664423

Kontakt:

Web:


Aktuálni členovia OOCR SLOVENSKÝ RAJ
& SPIŠ