Stavebný úrad

Stavebné úpravy bytu č. 28, Strojnícka 1, Spišská Nová Ves

Obnova bytového domu Strojnícka 1, 2, 3, 4, Spišská Nová Ves

Obnova bytového domu Kamenárska 1, 2, 3, 4, Spišská Nová Ves

Obnova bytového domu Slovenská 22, 24

Stavebné úpravy bytu č.1 v bytovom dome na ulici Topoľová č. 17 Spišská Nová Ves

Stavebné úpravy bytu č.1 v bytovom dome na ulici Za Hornádom č. 9, Spišská Nová Ves

Rozšírenie záhradkárskej osady - výmena trafostanice a elektronické rozvody NN siete 

Spišská Nová Ves - 9 krokov