Dnes je 10.08.2020, meniny má Vavrinec
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Umiestnenie a realizácia investície na nehnuteľnostiach mesta

Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy na umiestnenie a realizáciu investície na nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

  • stavby súpis. č. 2987, 
  • pozemkov KN-C 2156/1 (zast. pl.) o výmere 2610 m2, KN-C 2156/3 (zast. pl.) s výmerou 166 m2, KN-C 2156/4 (zast. pl.) o výmere 114 m2,  KN-C 2160/3 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, KN-C 2157/4 (zast. pl.) s výmerou 530 m2 a KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2.

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to

Súťažné podmienky >> (dokument PDF)