Logo mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves má svoje logo, ktoré vzišlo z verejnej súťaže. Spišskonovovešťania víťazný súťažný návrh po prvýkrát uzreli v rámci tohtoročných Dní mesta Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves v apríli 2010 vyhlásilo verejnú neanonymnú Súťaž na logo mesta Spišská Nová Ves, ktorá prebiehala do konca júna. Odborným garantom súťaže bolo Slovenské centrum dizajnu v Bratislave. Cieľom bolo vytvorenie loga mesta, ktoré sa stane súčasťou vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou v rámci Slovenska i zahraničia a podporí prezentáciu Spišskej Novej Vsi hlavne v oblasti cestovného ruchu, obchodu, športu a kultúry, na propagačných a prezentačných materiáloch, darčekových predmetoch a pod.

Predmetom vyhlásenej súťaže bol návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Medzi hlavné atribúty, ktoré mali jednotlivé návrhy spĺňať, patrili vysoká výpovedná hodnota - ľahká identifikácia a zapamätateľnosť, dynamickosť, aktuálnosť, modernosť, ako aj možnosť použitia v kombinácii s erbom mesta Spišská Nová Ves.

Súťaž bola určená pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov a grafické štúdiá. Zapojilo sa ich do nej celkovo 53. Predložených bolo 76 návrhov spĺňajúcich podmienky propozícií súťaže. Návrhy 19. júla vyhodnotila odborná porota v zložení Milan Mikula - grafický dizajnér, Juraj Blaško - grafický dizajnér, PhDr. Ľubica Pavlovičová - zástupkyňa Slovenského centra dizajnu, za mesto Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD. - primátor mesta a Ing. Andrea Jančíková - vedúca kancelárie primátora.

Vyhodnotenie návrhov prebiehalo v troch kolách, pričom v 1. kole bolo vyradených spolu 54 návrhov, v 2. kole ďalších 15 návrhov. Do posledného 3. kola sa dostalo 7 návrhov. Všetci členovia poroty zhodne ako víťazný vyhlásili súťažný návrh s pracovným číslom 19 c), predkladateľom ktorého je spoločnosť BSP Magnetica, s. r. o., Bratislava. Autormi víťazného loga sú Ivan Frankovič a Peter Švec. O ich kreativite svedčí fakt, že všetky tri nimi predložené súťažné návrhy postúpili do záverečného kola. Hoci víťazovi súťaže na logo mesta prislúcha odmena vo výške 1 500 €, nároku na túto odmenu sa zriekol.

Predstavenie nového loga mesta sa uskutočnilo počas 3. ročníka Dní mesta Spišská Nová Ves, ktoré sa konali od 27. do 28. augusta. Logo si Spišskonovovešťania a návštevníci mesta mohli pozrieť na hlavnom pódiu pri Redute, kde prebiehal sprievodný kultúrny program.

Návrhy loga Spišskej Novej Vsi, ktoré postúpili až do posledného 3. kola hodnotenia, vrátane toho víťazného, si mohli záujemcovia pozrieť v priestoroch Radnice na prízemí v pracovných do 15. septembra 2010.
 

Víťazný návrh loga mesta Spišská Nová Ves

Autor: BSP Magnetica, s. r. o., Bratislava - Ivan Frankovič a Peter Švec

Centrálnym prvkom víťazného návrhu loga mesta Spišská Nová Ves je štylizovaná veža Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je dominantným vizuálnym prvkom mesta. Veža je pýchou a atrakciou mesta vďaka svojej rekordnej výške a siedmim hodinám. Zelené kruhy symbolizujú obklopenosť mesta prírodou, modrá farba zastupuje vodu a vzduch. Spektrum farieb je zrkadlením rozmanitej scenérie a prírody, v ktorej sa mesto nachádza. Kruhy v rade, z ktorých jedny znázorňujú hodiny na veži, symbolizujú plynutie času a ich farebnosť je prejavom pestrosti života v meste.

  • Logo mesta Spišská Nová Ves (variant 1)
  • Logo mesta Spišská Nová Ves (variant 2)

Ukážky súťažných návrhov >>