MHD

Autobusová stanica

Chrapčiakova 37, Spišská Nová Ves
Tel.: 00421 53 442 11 54, 00421 53 417 31 38
E-mail: snv(at)eurobus.sk
http://www.eurobus.sk/primestska-doprava/
Cestovné poriadky: www.cp.sk

Pozor - zmena CP linky MHD č. 4 od 1. 5. 2017!

Spoločnosť Eurobus, a. s., Dopravný závod Spišská Nová Ves, oznamuje, že s platnosťou od  1. 5. 2017 došlo k úprave cestovného poriadku na linke č. 4.

Linka č. 810104, spoj 39 vedený iba v pracovný týždeň o 15:30 hod. (zlúčenie spojov 39 a 87).
Linka č. 810104, spoj 87 zrušený, v X nahradený spojom č. 39.
Linka č. 810104, spoj 25 - nový spoj iba v 6 a+ o 15:25 hod. (rozdelený spoj 39).
Linka č. 810104, spoje 45, 47 - úprava jazdnej doby.

 

 

 

Cestovné poriadky MVD

Pozor - zmena niektorých spojov MHD od 1. 4. 2017!

Spoločnosť Eurobus, a. s., Dopravný závod Spišská Nová Ves, oznamuje, že s platnosťou od  1. 4. 2017 došlo k úprave cestovného poriadku na linkách č. 2, 3, 4, 8, 10 a 15.

MHD č. 2: spoj č. 42 bude vedený o 5 min. neskôr

MHD č. 3:

MHD č. 4:  spoj č. 71 úprava jazdnej doby z dôvodu zhustenej premávky v meste

MHD č. 8: spoj č. 52, 60, 76, 88, 141 úprava jazdnej doby z prevádzkových dôvodov

MHD č. 10: nový spoj č. 2 namiesto prejazdu v X10 o 5:50 hod. (medzi aut. stanicou a sídl. Západ),

MHD č. 15: nový spoj č. 25 namiesto prejazdu v 6+ o 18:30 hod. (medzi aut. stanicou a OC Madaras).

Pozn.:
6
 - soboty
+ - nedele a štátom uznané sviatky
X - pracovný týždeň
X10 - premáva počas šk. vyučovania.

Cestovný poriadok MVD liniek, platný od 1. 4. 2017