MHD

Mimoriadny cestovný poriadok platný od 1. 4. 2020

V súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu spoločnosť eurobus zaviedla mimoriadny cestovný poriadok platný od 1. 4. 2020.

Linky MHD 6, 11 a 13 od 1. 4. 2020 nebudú premávať.

Zároveň sa ruší tzv. sobotný režim.