MHD

Autobusová stanica

Chrapčiakova 37, Spišská Nová Ves
Tel.: 00421 53 442 11 54, 00421 53 417 31 38
E-mail: snv(at)eurobus.sk
http://www.eurobus.sk/primestska-doprava/
Cestovné poriadky: www.cp.sk

POZOR - ZMENA MHD OD 4. 3. 2018

Linka 810102, spoj 34 bude premávať v sobotu po trase 
Aut. stanica (11:50) - Sídl. Tarča - Sídl. Východ - Aut. stanica (opačne ako doteraz)

Linka 810103, spoje 31, 59 budú premávať o 5 minút neskôr - o 14:35 hod.

Linka 810103, spoj 34 bude premávať o 2 minúty neskôr - o  15:01 hod.

Linka 810109, spoj 22 bude premávať aj v nedeľu a štátom uznaných sviatkoch (doteraz iba prac. dni)

Linka 810109, spoj 9 bude premávať o 2 min. skôr - 13:33 hod z dôvodu neskorého  príchodu do Embraca.

Linka 810110, spoj 3 bude premávať o 5 min. skôr - 15:25 hod.

Linka 810111, spoj 5 bude pre malé využitie zrušený.

Linka 810113, spoj 9 bude premávať o 10 minút skôr - o  15:05 hod. - prípoj od rýchlika z Bratislavy.

Linka 810113, spoj 12 bude premávať o 7 minút skôr - o 15:27 hod. (doteraz 15:34)

Linka 810114, spoj 14 bude zrušenýnahradí ho linka MHD č. 9 s rovnakým odchodom a cieľovou zastávkou Aut. stanica.

Linka 810114, spoj 7 nebude obsluhovať zastávky Radnica, Zimná a Sídl. Východ - ide aj MHD 15.

Linka 810115, spoj 21 bude zrušený - nulové využitie.

Cestovné poriadky MVD

Cestovný poriadok jednotlivých liniek MVD