MHD

Cestovné poriadky MVD

Cestovný poriadok jednotlivých liniek MVD

Linka MHD č. 1 - Autobusová stanica - Sídl. Východ - Nemocnica

Linka MHD č. 2 - Autobusová stanica - sídlisko Tarča - Autobusová stanica


Linka MHD č. 3 - Autobusová stanica - sídl. Východ - Ferčekovce - Novoveská Huta


Linka MHD č. 4 - Podskala - Sídl. Východ - Smižany - Sídl. Západ - Sídl. Východ - Podskala


Linka MHD č. 5 - Madaras - Sídl. Východ - Sídlisko Mier - Sídl. Východ - Madaras


Linka MHD č. 6 - Autobusová stanica - Sídlisko Mier - Športová hala - Autobusová stanica


Linka MHD č. 7 - Autobusová stanica - Sídl. Východ - Podskala - Hájik - Teplička, rázc.

Linka MHD č. 8 - Sídl. Západ - Telep - Sídl. Východ - Madaras / ZŠ Lipová

Linka MHD č. 9 - Autobusová stanica - Sídl. Východ - Embraco


Linka MHD č. 10 - Smižany - Sídl. Západ - Embraco


Linka MHD č. 11 - Sídl. Západ - Sídl. Mier - ZŠ Lipová - Sídl. Východ - Autobusová stanica

Linka MHD č. 12 - Nemocnica - Ferčekovce - Novoveská Huta


Linka MHD č. 13 - Autobusová stanica - Ferčekovce


Linka MHD č. 14 - Sídlisko Mier - Sídlisko Východ - Embraco


Linka MHD č. 15 - Madaras - sídl. Východ - sídl. Mier - autobusová stanica - sídl. Východ - Madaras