2010

Hlasovanie z 31. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 8. 12. 2010
(dokument PDF, veľkosť 108 kB)

Hlasovanie z 30. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 23. 9. 2010
(dokument PDF, veľkosť 106 kB)

Hlasovanie z 15. mimoriadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 12. 8. 2010
(dokument PDF, veľkosť 75 kB)

Hlasovanie zo 29. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 15. 7. 2010
(dokument PDF, veľkosť 99 kB)

Hlasovanie zo 28. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 3. 6. 2010
(dokument PDF, veľkosť 119 kB)

Hlasovanie zo 27. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 29. 4. 2010
(dokument PDF, veľkosť 111 kB)

Hlasovanie zo 26. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 25. 2. 2010
(dokument PDF, veľkosť 105 kB)

Hlasovanie zo 14. mimoriadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 28. 1. 2010
(dokument PDF, veľkosť 67 kB)