2007

Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia MsZ, 13. 12. 2007

Uznesenie zo 4. mimoriadne zasadnutia MsZ, 26. 11. 2007

Uznesenia z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ, 25. 10. 2007

Uznesenia z 8. riadneho zasadnutia MsZ, 27. 9. 2007

Uznesenia z 6. riadneho zasadnutia MsZ, 21. 6. 2007

Uznesenia z 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ, 23. 5. 2007

Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia MsZ, 27. 4. 2007

Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia MsZ, 19. 4. 2007

Uznesenia z 4. riadneho zasadnutia MsZ, 15. 2. 2007

Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia MsZ, 2. 2. 2007