2008

Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia MsZ, 11. 12. 2008

Uznesenia zo 16. riadneho zasadnutia MsZ, 6. 11. 2008

Uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia MsZ, 25. 9. 2008

Uznesenia zo 7. mimoriadneho zasadnutia MsZ, 22. 8. 2008

Uznesenia zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ, 15. 7. 2008

Uznesenia z 12. riadneho zasadnutia MsZ, 19. 6. 2008

Uznesenia z 11. riadneho zasadnutia MsZ, 24. 4. 2008

Uznesenia z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ, 3. 4. 2008

Uznesenia z 10. riadneho zasadnutia MsZ, 28. 2. 2008