2008

17. riadne zasadnutie MsZ,
konané dňa 11.12.2008 (o 8:00 vo veľkej zasadačke MsÚ)
(dokument PDF, veľkosť 146 kB)

16. riadne zasadnutie MsZ,
konané dňa 6. 11. 2008
(dokument nedostupný)

15. riadne zasadnutie MsZ, bez hlasovania
slávnostné zasadnutie pri príležitosti osláv 740. výročia 1. písomnej zmienky o meste

14. riadne zasadnutie MsZ,
konané dňa 25. 09. 2008
(dokument PDF, veľkosť 100 kB)

7. mimoriadne zasadnutie MsZ,
konané dňa 22. 08. 2008
(dokument PDF, veľkosť 84 kB)

12. riadne zasadnutie MsZ,
konané dňa 19. 06. 2008
(dokument PDF, veľkosť 103 kB)

5. mimoriadne zasadnutie MsZ,
konané dňa 03. 04. 2008
(dokument PDF, veľkosť 69 kB)

10. riadne zasadnutie MsZ,
konané dňa 28. 2. 2008
(dokument PDF, veľkosť 92 kB)