dnes je 29.07.2015, meniny má Marta
 
   Spišská Nová Ves
Graffiti Spiš 2015Spišských 333 ExtremeKultúrne leto 2015Stála expozícia: Jozef Hanula

Aktuality

Bezpečnostná retiazka II. – rozšírenie bezpečnosti / Úspešný projekt pokračuje

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Mestskou políciou zrealizovalo v roku 2013 projekt „Bezpečnostná retiazka“, ktorý bol zameraný na pomoc starším a osamelým občanom a občanom so zdravotným postihnutím....

Oprava ruín kartuziánskeho kláštora

Občianske združenie KLÁŠTORISKO organizuje každoročne dobrovoľnícku akciu na záchranu a opravu ruín kartuziánskeho kláštora. Pridajte sa aj Vy k dobrovoľníkom a získajte nevšedné zážitky a skúsenosti!

Chrobáky opäť v našom meste

31. 7. až 2. 8. 2015 sa uskutoční jubilejný Medzinárodný zraz vozidiel Volkswagen so vzduchom chladenými motormi „CHROBÁK 2015“.

Brazília 6 Biómov, 28. 7. - 31. 8. 2015

Veľvyslanectvo Brazílie a Mesto Spišská Nová Ves pozývajú na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční 28. júla o 16.00 hod. v Multicentre, Nábrežie Hornádu 14 v Sp. Novej Vsi.

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny, 10. - 12. 8. 2015

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesta:

UPOZORNENIE PRE OBČANOV MESTA A MAJITEĽOV POZEMKOV V ZÁHRADKÁRSKYCH OSADÁCH

Mestský úrad Spišská Nová Ves touto cestou podáva informáciu o písomnej požiadavke Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a...

Letný autobus na Spiši a v Slovenskom raji

Od soboty 4. júla 2015 premáva zo Spišskej Novej Vsi do Hrabušíc - časť Píla a späť Letný autobus ako nová služba turistom v letnej sezóne 2015.

Informátor august 2015

Harmonogram odstávok tepelných zariadení EMKOBEL, a. s., Spišská Nová Ves v letnom období 2015

Názov tepelného zariadenia

Odstávka tepelného zariadenia

TARČA 2 - Dubová

1. 6. - 5. 6. 2015

TARČA 3 - Topoľová

1. 6. - 5. 6. 2015

VÝCHOD 1 - Fr. Kráľa

8. 6. - 12. 6. 2015

VÝCHOD 2 - Slovenská

8. 6. - 12. 6. 2015

J. FABINIHO

15. 6. - 19. 6. 2015

LEVOČSKÁ

15. 6. - 19. 6. 2015

ZÁPAD 1 - Strojnícka

22. 6. - 26. 6. 2015

ZÁPAD 2 Duklianska

22. 6. - 26. 6. 2015

RÁZUSOVÁ

29. 6. - 3. 7. 2015

ZÁPAD 3  Kolárska

29. 6. - 3. 7. 2015

MIER 1 - Komenského

6. 7. - 10. 7. 2015

MIER 4 - Štúrovo nábrežie

6. 7. - 10. 7. 2015

MIER 5 - Tr. 1 mája 20

13. 7. - 17. 7. 2015

MIER 6 - J. Wolkera 26

13. 7. - 17. 7. 2015

PANORÁMA

20. 7. - 24. 7. 2015

HVIEZDOSLAVOVA

20. 7. - 24. 7. 2015

MESTSKÝ ÚRAD

27. 7. - 31. 7. 2015

Termíny odstávok tepelných zariadení:
Z dôvodu rekonštrukcie elektrických rozvádzačov a výmeny časti vonkajších rozvodov odstávka od dodávky teplej vody bude oznámená dodatočne na týchto tepelných zariadeniach:

HURBANOVA, MIER 2 - J. Wolkera 9, BANÍCKA, MIER 3 - Tr. 1 mája 37, E. M. ŠOLTÉSOVEJ, TARČA 1 - Agátová

Ing. Marián Bubeník, vedúci technického útvaru

Dodatok č. 1 k HARMONOGRAMU odstávok tepelných zariadení EMKOBEL, a. s., Spišská Nová Ves v letnom období 2015

Z  dôvodu rekonštrukcie elektrických rozvádzačov dodatočne oznamujeme odstávku od   dodávky teplej vody na týchto tepelných zariadeniach:

 

Názov tep. zariadenia

Odstávka tep. zariadenia

BANÍCKA

10. 8. 2015 – 14. 8. 2015

HURBANOVA

17. 8. 2015 – 21. 8. 2015

E. M. ŠOLTÉSOVEJ

24. 8. 2015 – 28. 8. 2015

Ing. Marián Bubeník, vedúci technického útvaru

Aktuálny zoznam evidovaných psov v meste Spišská Nová Ves

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v meste Spišská Nová Ves podlieha evidencii, ktorú vedie Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi. Majiteľ je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 90. dňa držby psa. Evidencia pozostáva z udania potrebných údajov vyplnením tlačiva, predloženia očkovacieho preukazu a pri registrácii nového psa z obdŕžania evidenčnej známky. Tlačivo je k dispozícii na Mestskom úrade, Štefánikovo námestie č. 1, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, II. posch., č. dv. 24 alebo na tejto webovej stránke v sekcii Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie. Po vyplnení je potrebné tlačivo doručiť na uvedenú adresu MsÚ - vybavuje Viera Kardošová, tel. č. 053/415 23 39.