Dnes je 21.04.2019, meniny má Ervín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves
G. Feydeau: DÁMSKY KRAJČÍRPRVOMÁJOVÉ STRETNUTIE  V AMFITEÁTRIRADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: Malý veľký mužKazimír Štubňa: Kalvária
Veselé veľkonočné sviatky!

Aktuality

Zasadnutie MsZ v Spišskej Novej Vsi, 25. 4. 2019, 9.00 h

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva primátor mesta Pavol Bečarik 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 
25. apríla  2019 o  9.00...

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa s nástupom od 1. 7. 2019

Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves na školský rok 2019/2020 sa bude konať v termíne
od 2. mája do 31. mája 2019.
Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do vyššie uvedených...

Pošta Spišská Nová Ves 3 - oznámenie o dočasnom zatvorení pošty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 1. 4. do 31. 5. 2019 bude Pošta Spišská Nová Ves 3, nachádzajúca sa na adrese Ing. Kožucha 6, z dôvodu vysokej chorobnosti zamestnancov tejto pošty i celého obvodu hlavnej pošty Spišská Nová Ves...

Oznam o zmene v prevádzkovaní Zberných dvorov * Zmena vývozu komunálneho odpadu

počas veľkonočných sviatkov - 20. 4. 2019 - zatvorené *
zmena vývozu v náhradnom termíne z 22. 4. na 20. 4.

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny v máji 2019

V nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území nášho mesta:

Štatistické zisťovanie v SNV, 4. 2. - 28. 6. 2019

Naše mesto bolo vybrané prostredníctvom Štatistického úradu SR do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Mobilná aplikácia Turistický sprievodca mestom Spišská Nová Ves